Komunalno poduzeće Vrilo d.o.o. pristupilo je uređenju lokacije pokraj groblja, a koja je duže vrijeme služila građanima za odlaganje glomaznog otpada.

Novim općinskim prostornim planom navedena lokacija predviÄ‘ena je za osiguravanje dodatnog parkinga u funkciji Groblja sv. Ante, ali i novog budućeg Sportskog centra Pirovca za kojeg se priprema izgradnja putem EU fondova. S obzirom da je najveći problem za urednost postojeće lokacije predstavljalo neovlašteno odlaganje navedenog otpada u dogovoru sa tvrtkom Bikarac d.o.o. od danas selimo lokaciju za odlaganje glomaznog otpada na prostor Pretovarne stanice Pirovac.

Svako buduće neovlašteno odlaganje na lokaciji iza groblja biti će prijavljeno komunalnom redaru i novčano sankcionirano budući da je prostor pod videonadzorom. Napominjemo kako svim našim korisnicima pružamo besplatnu uslugu preuzimanja glomaznog otpada i to svake srijede, ali isključivo uz prethodnu najavu u Vrilo d.o.o..

Korisnici naših usluga mogu godišnje odložiti četiri kubika navedenog otpada.

Zahvaljujemo na dosadašnjem razumijevanju i suradnji.

Direktor Ante Čubrić, dipl.oec

Share this Post