N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice na malo i prodajnih mjesta ribarnice na tržnicu - dvogodišnji zakup

Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), OPĆINA PIROV...

Zabrana odlaganja glomaznog otpada na lokaciji Slakovac (pokraj groblja)

Komunalno poduzeće Vrilo d.o.o. pristupilo je uređenju lokacije pokraj groblja, a koja je duže vrijeme služila građanima za odlaganje glomaznog otpada.

Novim općinskim prostornim planom navedena lokacija predviđena je za osiguravanje dodatnog parkinga u funkciji Groblja sv. Ante, ali i novog budućeg Sportskog centra Pirovca za kojeg se priprema izgradnja putem EU fondova. S obzi...

Odlaganje glomaznog otpada

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Na području Općine Pirovac krupni (glomazni) komunalni otpad će korisnik usluge odvoziti na lokaciju koju isporučitelj koristi kao privremeno odlagalište. ...

Proljetno uređivanje zelenih površina

Održavanje javnih površina po svojem značaju nije nimalo manje važno od ostalih komunalnih usluga za kvalitetu života u urbanoj sredini. S tim u vezi, komunalno poduzeće Vrilo započelo je proljetno uređenje javnih zelenih površina na kojima će se izvršiti radnje oranja, sadnje trave i cvijeća te prozraćivanja travnjaka. 

Općina Pirovac broji ukupno 2...

Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela jav...

N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice i ribarnice za 2020. g.

Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13.), ...