Uklanjanje plažnih rekvizita sa pirovačkih plaža

Odlukom o komunalnom redu Općine Pirovac, temeljem članka 140., zabranjeno je na prirodnim i ureÄ‘enim plažama na području Općine nakon korištenja plaže ostavljanje ručnika, rekvizita za plažu i drugih stvari osobne namjene. Predmeti iz prethodnog stavka ovoga članka zatečeni na prirodnim i ureÄ‘enim plažama bez njihova vlasnika odnosno korisnika,...

N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice na malo i prodajnih mjesta ribarnice na tržnicu - dvogodišnji zakup

Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošÄ‡u za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11 i 68/13...

Zabrana odlaganja glomaznog otpada na lokaciji Slakovac (pokraj groblja)

Komunalno poduzeće Vrilo d.o.o. pristupilo je uređenju lokacije pokraj groblja, a koja je duže vrijeme služila građanima za odlaganje glomaznog otpada.

Novim općinskim prostornim planom navedena lokacija predviđena je za osiguravanje dodatnog parkinga u funkciji Groblja sv. Ante, ali i novog budućeg Sportskog centra Pirovca za kojeg se priprema izgradnja pu...

Odlaganje glomaznog otpada

Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Na području Općine Pirovac krupni (glomazni) komunalni otpad će korisnik usluge odvoziti na lokaciju koju isporučitelj koristi kao pri...

Proljetno uređivanje zelenih površina

Održavanje javnih površina po svojem značaju nije nimalo manje važno od ostalih komunalnih usluga za kvalitetu života u urbanoj sredini. S tim u vezi, komunalno poduzeće Vrilo započelo je proljetno ureÄ‘enje javnih zelenih površina na kojima će se izvršiti radnje oranja, sadnje trave i cvijeća te prozraćivanja travnjaka. 

OpÄ...

Pravo na pristup informacijama

GODIŠNJE IZVJEŠÄ†E

2022. godina By Admin Vijesti 2021 Opširnije