N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup prodajnih mjesta tržnice i ribarnice za 2020. g.

Temeljem članka 14. Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošÄ‡u za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 11/06, 4/10, 9/13) i članka 423. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 1...