Broj tjednog sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada je dva puta tjedno, kako slijedi:

PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ÄŒETVRTAK, PETAK, SUBOTA, NEDJELJA – zona C (centar)

Trg Domovinskog rata, Obala Hrvatske mornarice, Kralja Tomislava, Liveli, Petra Draganića Vrančića (od broja 1 do broja 17), Stara riva, Vrata sela, Sv. Jurja, Donja ulica, Rudina, Dvorići, Sridnja, Gornja ulica, Gospe Karmelske

PONEDJELJAK, PETAK- zona 1

Punta, Sustipanac, Stinice, Stare Vrulje, Zagrebačka, Višnjarska, Cvitna , Vinogradska, Maslinarska, Ribarska, Bakrine, Kralja Zvonimira (od broja 1 do broja 79), Bezdan, Stjepana Radića, Bartola Kašića, Katarine Zrinske, Blajburških Žrtava, Mecanovo, Don Balda Vijalića, Ante Starčevića, Rijećka, Bravari, Put Škole, Pirovačkih iseljenika, Petra Zoranića, Tina Ujevića, Dalmatinska, Jurja Dalmatinca, Lolić, Dublje, Kralja Krešimira IV, Put plaže, Jurja Šižgorića, Težačka, Obala Rtine

UTORAK, SUBOTA - zona 2 i 3

Kralja Zvonimira (od broja 79 do kraja), Pirovačka, Dr. Franje TuÄ‘mana, Augusta Šenoe, Mala Ulica, Bribirskih knezova, Starine, Petra Draganiča Vrančića (od broja 18 do kraja), Ružmarinska, Augusta Cesarca, Dobriše Cesarića, Vladimira Nazora, Marka Marulića, Urem Kapetana, Šibenska, RuÄ‘era Boškovića, Vukovarska, Hrvatske mladeži, Miroslava Krleže, Ivana Gorana Kovačića, Podravska, Jadranska, Pod stražicom, Primorska, Kvarnerska, Istarska, Radnička, Slavonska, Grgura Ninskog, Dubrava, Put svetog Ante, Splitska, Matije Gupca, Pirovačke satnije, Zadarska, Dubrovačka, Uvala Vrilo

SRIJEDA, SUBOTA - zona 4

Kašic, Putičanje

_________________________________________________________________
Spremnici sa korisnim otpadom skupljaju se jedan put tjedno:

ZONA C I 1 - SRIJEDA
ZONA 2 i 3 - ÄŒETVRTAK
ZONA 4 - SRIJEDA
___________________________________________________________________________

NAPOMENA: Molimo graÄ‘ane da svoje spremnike ostave na vidljivom i dostupnom mjestu ukoliko žele da se njihove posude za miješani komunalni i korisni otpad isprazne. Vozilo za skupljanje otpada kreće ujutro u 05:00 sati.

Sve informacije vezane uz deponiranje glomaznog otpada možete dobiti na tel. 022/466-155

 

Share this Post