Obavještavamo korisnike naših usluga da se miješani komunalni otpad neće prikupljati 26.12. (ponedjeljak) u Zoni I. Sav otpad će se prikupiti sljedeći radni dan, 27.12. (utorak).  

Share this Post