Obavještavamo korisnike naših usluga da se korisni otpad (papir, plastika i biootpad) neće prikupljati 06. siječnja (petak) u Zoni II. Sav otpad će se prikupiti sukladno sljedećem rasporedu odvoza, 13. siječnja 2023. g.  

Share this Post