Trgovačko društvo Vrilo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac, izradilo je prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja otpada, te je u razdoblju od 15. prosinca 2022. – 15. siječnja 2023. godine provelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošÄ‡u sukladno članku 77. stavku 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21). Sudjelovanje u savjetovanju bilo je omogućeno putem obrasca objavljenog na internetskim stranicama Vrilo d.o.o. (https://vrilo.hr), a popunjeni obrazac bilo je potrebno dostaviti na e-mail adresu info@vrilo.hr zaključno do 15. siječnja 2023. godine.

Za vrijeme trajanja savjetovanja nije pristiglo niti jedno očitovanje. Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošÄ‡u nije zahtijevala dodatne financijske troškove. 

PREUZMITE IZVJEŠÄ†E

Share this Post