Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac (Službeni vjesnik Općine Pirovac, br. 1/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), Vrilo d.o.o. iz Pirovca, po pribavljenom očitovanju načelnika Općine Pirovac KLASA: 351-03/23-01/01, URBROJ: 2182-11-02-23-2 od 15. veljače 2023. godine i suglasnosti načelnika Općine Pirovac KLASA: 351-03-23-01/01, URBROJ: 2182-11-02-23-3, od 15. veljače 2023. godine, u svojstvu Davatelja usluge, donosi

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUÄŒJU OPĆINE PIROVAC


Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 46. Statuta Općine Pirovac(„Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“, broj 3/21 i 20/21), općinski načelnik Općine Pirovac, donosi

OÄŒITOVANJE 
o usklaÄ‘enosti Prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Općine Pirovac trgovačkog društva Vrilo d.o.o. Pirovac 
sa Zakonom o gospodarenju otpadom 


Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 46. stavka 3. Statuta Općine Pirovac („Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“, broj 3/21 i 20/21), općinski načelnik Općine Pirovac, donosi

SUGLASNOST 
na Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 
na području Općine Pirovac

Share this Post