Djelatnici komunalnog poduzeća Vrilo d.o.o. započeli su s košnjom ulica na području Općine Pirovac, ureÄ‘enjem zelenih površina, te orezivanjem maslina na pirovačkoj rivi kao priprema za sadnju cvijeća pred nadolazeće Jurjevo. Na postojećim travnjacima posijat će se nova trava, a u meÄ‘uvremenu osmišljavamo i novi izgled cvijetnih površina. 

Share this Post