Komunalno poduzeće Vrilo u ponedjeljak,  22. studenog kreće sa podjelom spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 
Korisnici naše usluge spremnike mogu preuzeti na adresi društva Vrilo d.o.o. Kralja Krešimira IV br. 6, svakim radnim danom od 08:00 - 12:00 sati. 

Prilikom preuzimanja spremnika, potrebno je predočiti šifru korisnika koja je vidljiva na računu za ispostavljenu uslugu odvoza komunalnog otpada.

Korisnicima sa područja Kašića i Putičanja će se spremnici isporučiti na adresu objekta. 

- Zeleni spremnici sa narančastim poklopcem su spremnici namijenjeni za prikupljanje papira i plastike.
- SmeÄ‘i spremnici su spremnici namijenjeni za prikupljanje biootpada -  vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišÄ‡e, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica i sl.)

Korisnici koji nisu u mogućnosti preuzeti spremnike na našoj adresi, slobodni su nam se obratiti putem elektroničke pošte na adresu blagajna@vrilo.hr, pozivom na br. telefona 022/466-155 ili osobno na blagajni društva, te će im isti biti isporučeni na adresu objekta sukladno dogovoru.

Share this Post