Usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Godišnje se po stanovniku prosječno proizvede više od 400 kilograma otpada. Većina tog otpada završi na odlagalištima jer čak 80% stvari upotrijebimo samo jednom i zatim bacimo. Zato je ključno mijenjati navike i odgovorno postupati kako bi gospodarenje otpadom postalo što učinkovitije.


ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM


Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Ovom Odlukom se propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom

layout styles

Ljetni vozni red

Ljetni vozni red traje od 06. lipnja do 18. rujna 2022., a miješani komunalni otpad se skuplja dva puta tjedno sukladno priloženom rasporedu.

Ljetni raspored 2022

Zimski vozni red

Zimski vozni red traje od 18. rujna do 02. lipnja 2024., a miješani komunalni otpad se skuplja jednom tjedno sukladno priloženom rasporedu

Zimski raspored 2021/22
style switcher