Temeljem članka 77. stavka 3.  Zakona o  gospodarenju otpadom („NN“ br. 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon ), Vrilo d.o.o. iz Pirovca, Kralja Krešimira IV. br. 6, 22213 Pirovac, u svojstvu Davatelja usluge provodi

JAVNO  SAVJETOVANJE
O PRIJEDLOGU CJENIKA ZA JAVNU  USLUGU  SAKUPLJANJA 
KOMUNALNOG OTPADA  NA   PODRUÄŒJU OPĆINE PIROVAC

Početak savjetovanja: 15. prosinca 2022. godine

Završetak savjetovanja: 15. siječnja 2023. godine

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac („Službeni vjesnik Općine Pirovac“ br., 1, u daljnjem tekstu: Odluka) donijelo je Općinsko vijeće Općine Pirovac na 05. sjednici Općinskog vijeća Općine Pirovac koja se održala dana 31. siječnja 2022. godine te je stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Pirovac, od 04. veljače 2022. godine

Trgovačko društvo Vrilo d.o.o. iz Pirovca je člankom 3. Odluke naveden kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac.

ÄŒlankom 77. stavak 1.  Zakona propisano je da Davatelj usluge donosi Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Pirovac temeljem Odluke (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Člankom 77. stavak 3. Zakona propisano je da Davatelj usluge dužan provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 15. siječnja 2023. godine dostave svoje  prijedloge i primjedbe na prijedlog Cjenika putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: info@vrilo.hr

Po završetku savjetovanja, izvješÄ‡e o savjetovanju s javnosti objaviti će se internetskoj stranici trgovačkog društva Vrilo d.o.o. (www.vrilo.hr), a izvješÄ‡e će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje Davatelja usluge o razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. IzvješÄ‡e o savjetovanju biti će prilog Cjeniku koji će se dostaviti na suglasnost izvršnom tijelu Općine Pirovac.

Ukoliko ne želite da vaš komentar bude javno objavljen, molimo vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.

Direktor:
Ante Čubrić

PRILOZI: 

1. Prijedlog cjenika javne usluge.pdf 
2. OBRAZLOŽENJE CIJENE JAVNE USLUGE.pdf
3. Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju na prijedlog Cjenika javne usluge.docx 
4. Izjava odgovorne osobe.pdf

Share this Post